הודעה משפטית ומדיניות פרטיות

משפטי

הגדרות

לָקוּחַ: כל אדם טבעי או מקצועי, כמשמעותו במאמרים 1123 וכד 'של הקוד האזרחי, או אדם משפטי, המבקרים באתר בכפוף לתנאים כללים אלה.
יתרונות ושירותים: https://itineterre.com/ מספק ללקוחות:

תוכן: כל האלמנטים המהווים את המידע המופיע באתר, בפרט טקסטים - תמונות - סרטונים.

מידע ללקוחות: להלן "מידע (ים)" התואמים את כל הנתונים האישיים שעלולים להחזיק https://itineterre.com/ לניהול חשבונך, לניהול קשרי לקוחות ולצורך ניתוח וסטטיסטיקות.

מִשׁתַמֵשׁ: משתמש אינטרנט מתחבר, משתמש באתר הנ"ל.

מידע אישי : "מידע המאפשר, בכל צורה שהיא, באופן ישיר או עקיף, לזהות את האנשים הטבעיים עליהם הוא חל" (סעיף 4 לחוק 78-17 מיום 6 בינואר 1978).

למושגים "נתונים אישיים", "נושא הנתונים", "קבלן משנה" ו"נתונים רגישים "המשמעות מוגדרת בתקנה הכללית להגנת נתונים (RGPD: 2016-679)

מי אנחנו ?

על פי סעיף 6 לחוק 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 בנושא אמון בכלכלה הדיגיטלית, משתמשים באתר זה https://itineterre.com/ זהות בעלי העניין השונים במסגרת יישומם ומעקבם:

כתובת האתר שלנו היא https://itineterre.com/

אתר זה פורסם על ידי חברת SOVEEL, SAS עם הון של 7000 אירו, הרשומה ב- RCS של Foix תחת המספר 888 266 236, שמשרדה הראשי ממוקם בכתובת VILLAGE 09300 ROQUEFORT LES CASCADES.

באתר https://itineterre.com/  מתארחת בצרפת על ידי חברת OVH, SAS עם הון של 500000 אירו, הרשומה ב- RCS של Roubaix-Tourcoing תחת מספר 424 761 419, שמשרדה הראשי ממוקם בכתובת 140 quai du Sartel, 59100 Roubaix.

תיאור השירותים הניתנים

האתר https://itineterre.com/ שואפת לספק מידע על כל פעילויות החברה. https://itineterre.com/ שואף לספק באתר https://itineterre.com/ מידע מדויק ככל האפשר. עם זאת, זה לא יכול להיות אחראי על מחדלים, אי דיוקים וליקויים בעדכון, אם בגלל עצמו או מצד שותפים של צד שלישי המספקים מידע זה.

כל המידע המצוין באתר https://itineterre.com/ ניתנים למידע בלבד וכפופים לשינויים. יתר על כן, המידע באתר https://itineterre.com/ אינם ממצים. הם מקבלים כפופים לשינויים שנעשים מאז הם מחוברים.

תנאי שימוש כלליים באתר ובשירותים המוצעים

האתר מהווה יצירת רוח המוגנת על ידי הוראות קוד הקניין הרוחני והתקנות הבינלאומיות החלות. הלקוח אינו רשאי בשום דרך לעשות שימוש חוזר, להקצות או לנצל עבור חשבונו את כל האלמנטים או העבודות באתר או חלקם.

שימוש באתר https://itineterre.com/ מרמז בקבלה מלאה של תנאי השימוש המתוארים להלן. תנאי שימוש אלה עשויים להיות שונים בכל עת, משתמשי האתר https://itineterre.com/ מוזמנים להתייעץ אותם באופן קבוע.

אתר זה נגיש לרוב למשתמשים בכל עת. עם זאת, ניתן להחליט על הפרעה עקב תחזוקה טכנית https://itineterre.com/אשר לאחר מכן ישתדל לתקשר למשתמשים לפני כן את התאריכים והשעות של ההתערבות. האתר https://itineterre.com/ מתעדכן באופן קבוע על ידי https://itineterre.com/. כמו כן, ניתן לשנות את ההודעות המשפטיות בכל עת: הן בכל זאת מחייבות את המשתמש שמוזמן להתייחס אליהם לעתים קרובות ככל האפשר על מנת להתוודע אליו.

השימוש בשירות זה שמור לשימוש אישי בלבד. המידע הכלול ב https://itineterre.com/ אינם חוזיים וכפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כתוצאה מכך, המשתמש מודה בשימוש במידע זה באחריותו הבלעדית. קישורי ההיפר טקסט המיושמים בתוך האתר https://itineterre.com/ כלפי אתרים ו / או דפים אישיים אחרים ובכלל כלפי כל המשאבים הקיימים באינטרנט אינם יכולים להיות מעורבים באחריות האתר https://itineterre.com/

באופן דומה, הקמת קישור היפר-טקסט לאתר https://itineterre.com/ דורש הרשאה בכתב מראש מהאתר https://itineterre.com/. האתר https://itineterre.com/ לא ניתן בשום דרך להיות אחראית לאתרים שיש להם קישור היפר-טקסט לאתר זה ומונעת כל אחריות לגבי תוכנם והשימוש בהם. 

גם לא האתר https://itineterre.com/, וגם לא צד שלישי המעורב ביצירת אתר זה, אינו יכול להיות אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, המתרחש לרגל גישה או קשיים בגישה לאתר זה, או שימוש שיכול להיעשות בו, כולל וירוסים העלולים לזהם את תצורת חומרת המחשב של המשתמש. המידע באתר זה מסופק "כמות שהוא" ללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת, הנוגעת לשימוש בפרסום זה. 

המידע באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים או שגיאות. האתר https://itineterre.com/ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, שיפורים ושינויים במוצרים והתוכנות המתוארים באתר שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

מגבלות חוזיות על נתונים טכניים

האתר אינו יכול להיות אחראי לנזק מהותי הקשור לשימוש באתר. בנוסף, משתמש האתר מתחייב לגשת לאתר באמצעות ציוד עדכני, שאינו מכיל וירוסים ועם דפדפן מעודכן מהדור האחרון. https://itineterre.com/ מתארח אצל ספק שירותים בשטחה של האיחוד האירופי בהתאם להוראות התקנה הכללית להגנת נתונים (RGPD: 2016-679)

המטרה היא לספק שירות שמבטיח את שיעור הנגישות הטוב ביותר. המארח מבטיח את המשכיות השירות שלו 24 שעות ב- 24, בכל ימות השנה. עם זאת, היא שומרת לעצמה את הזכות להפריע לשירות האירוח לתקופות הקצרות ביותר האפשריות, במיוחד למטרות תחזוקה, לשיפור תשתיותיו, לכישלון תשתיותיו או אם השירותים והשירותים מייצרים תנועה נחשבת. נורמלי.

https://itineterre.com/ והמארח לא יכול להיות אחראי במקרה של תקלה באינטרנט, קווי טלפון או ציוד מחשב וטלפון המקושרים במיוחד לעומס הרשת המונע גישה לשרת.

קניין רוחני וזיופים

https://itineterre.com/ הוא הבעלים של זכויות הקניין הרוחני ומחזיק בזכויות השימוש בכל האלמנטים הנגישים באתר, בפרט הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, הלוגואים, הסרטונים, האייקונים והצלילים. כל שכפול, ייצוג, שינוי, פרסום, התאמה של כל חלקי האתר או חלקם, יהיו אמצעים או תהליכים אשר יהיו בהם, אסורים ללא אישור מראש ובכתב של: https://itineterre.com/

כל שימוש בלתי מורשה באתר או בכל החומרים שלה ייחשב מהווה הפרה ומועמדים לדין בהתאם לסעיפי L.335-2 ובעקבות של קוד הקניין הרוחני.

זכויות יוצרים

השימוש, ההתרבות, השידור, השינוי, ההפצה מחדש או המכירה של כל המידע המופץ באתר זה או בחלק מאתר זה בכל אמצעי שהוא, או אפילו הפצה בכל אתר אחר באמצעות '' כל היפר-קישור, קבוצת דיון, פורום או מערכת מחשב או רשת אחרת כלשהי, והדבר במסגרת שימוש מסחרי או ללא מטרות רווח אסורים בהחלט ללא אישור מראש של https://itineterre.com/ . 

סעיף L. 111-1 לחוק הקניין הרוחני: מחבר יצירת הנפש נהנה מיצירה זו, מעצם היווצרותה, זכות קניין בלתי מוחשית בלעדית וניתנת לאכיפה על כולם. זכות זו כוללת תכונות אינטלקטואליות ומוסריות, כמו גם תכונות קנייניות [...]. סעיף L. 123-1 לחוק הקניין הרוחני: המחבר נהנה לאורך חייו מהזכות הבלעדית לנצל את יצירתו בכל צורה שהיא ולהפיק ממנה רווח כספי. עם מותו של הסופר, זכות זו נמשכת לטובת המוטבים שלו במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית ובשבעים השנים שלאחר מכן.

התמונות והאיורים המוצגים באתר https://itineterre.com/ הם העבודה והרכוש הבלעדי של https://itineterre.com/ , אלא אם צוין אחרת.

מגבלת חבות

https://itineterre.com/ משמש כמפרסם האתר. https://itineterre.com/ אחראית על איכות ואמיתות התוכן שהוא מפרסם.

https://itineterre.com/ לא יכול להיות אחראי לנזק ישיר ועקיף שנגרם לציוד המשתמש בעת הכניסה לאתר https://itineterre.com/, ונובעת משימוש בציוד שאינו עומד במפרטים שצוינו, או מהופעת באג או חוסר תאימות.

https://itineterre.com/ לא ניתן גם להיות אחראי לנזק עקיף (כגון אובדן שוק או אובדן הזדמנויות) כתוצאה מהשימוש באתר https://itineterre.com/. רווחים אינטראקטיביים (אפשרות לשאול שאלות במרחב אנשי הקשר) זמינים למשתמשים. https://itineterre.com/ שומרת לעצמה את הזכות למחוק, ללא הודעה מוקדמת, כל תוכן שפורסם בחלל זה אשר יפר את החוק החל בצרפת, בפרט את ההוראות הנוגעות להגנת המידע. אם ניתן ליישום, https://itineterre.com/ כמו כן שומרת לעצמה את הזכות לערער על האחריות האזרחית ו / או הפלילית של המשתמש, בפרט במקרה של מסר גזעני, פוגעני, משמיץ או פורנוגרפי, כל אמצעי בו נעשה שימוש (טקסט, צילום וכו ').

Politique דה confidentialité

בהתאם לחוק הצרפתי מיום 6 בינואר 1978 הנוגע לעיבוד נתונים, תיקים וחירויות, ששונו על ידי החוק הנוגע להגנה על אנשים ביחס לעיבוד נתונים אישיים מיום 6 באוגוסט 2004, יש לך הזכות לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק נתונים הנוגעים לך, על ידי פנייה למנהלי מערכת https://itineterre.com/.

כללי החיסיון

ספקי צד שלישי ורשתות מודעות של צד שלישי, כולל גוגל, משתמשים בקובצי Cookie כדי להציג מודעות על סמך ביקורים קודמים של משתמשי האינטרנט https://itineterre.com/ או בעמודים אחרים.

הודות לעוגיות פרסום, גוגל ושותפיה, כמו גם רשתות פרסום של צד שלישי, מתאימים את המודעות המוצגות למבקרים שלנו בהתאם לגלישתם באתר. https://itineterre.com/ ו / או אתרים אחרים.

משתמשים יכולים לבחור לבטל את הסכמתם לפרסום מותאם אישית בתוך הגדרות מודעות. הקוראים שלנו יכולים גם להשבית קובצי Cookie מספק צד שלישי הנוגעים לפרסום מותאם אישית על ידי ביקור באתר www.aboutads.info.

הזכויות שיש לך על הנתונים שלך

אם יש לך חשבון או השארת הערות באתר, תוכל לבקש לקבל קובץ המכיל את כל הנתונים האישיים שיש לנו אודותיך, כולל אלה שסיפקת לנו. תוכל גם לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. דבר זה אינו מביא בחשבון נתונים המאוחסנים למטרות ניהוליות, משפטיות או ביטחוניות.

ניהול נתונים אישיים

הלקוח מתוודע לתקנות הנוגעות לתקשורת שיווקית, החוק מיום 21 ביוני 2014 לאמון בכלכלה הדיגיטלית, חוק הגנת הנתונים מיום 06 באוגוסט 2004 וכן התקנה הכללית להגנת נתונים (RGPD: n ° 2016-679).

שימוש בנתונים אישיים שנאספו

אנשים האחראים על איסוף נתונים אישיים

לגבי הנתונים האישיים שנאספו בקשר ליצירת החשבון האישי של המשתמש וגלישתו באתר, האחראי על עיבוד המידע האישי הוא: https://itineterre.com/

כבקר הנתונים שהוא אוסף, https://itineterre.com/ מתחייבת לעמוד במסגרת ההוראות החוקיות הקיימות. בפרט, על הלקוח לקבוע את מטרות עיבוד הנתונים שלו, לספק ללקוחות פוטנציאליים ולקוחותיהם, מאיסוף הסכמותיהם, מידע מלא אודות עיבוד המידע האישי שלהם ולניהול רישום של טיפולים התואמים את המציאות. בכל פעם https://itineterre.com/ מעבד נתונים אישיים, https://itineterre.com/ נוקטת בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח את הדיוק והרלוונטיות של נתונים אישיים ביחס למטרות שלשמן https://itineterre.com/ מעבד אותם.

מטרת הנתונים שנאספו

https://itineterre.com/ עשוי לעבד את כל הנתונים או חלקם:

 • לאפשר ניווט באתר וניהול ועקיבות של שירותים ושירותים שהוזמן על ידי המשתמש: כניסה ושימוש באתר, חשבונית, היסטוריית הזמנות וכו '.
 • כדי למנוע ולהילחם בהונאת מחשבים (דואר זבל, פריצה ...): חומרת מחשב המשמשת לניווט, כתובת IP, סיסמא (hash)
 • כדי לשפר את הניווט באתר: נתוני חיבור ושימוש
 • לערוך סקרי שביעות רצון אופציונליים ב- https://itineterre.com/: כתובת דוא"ל
 • לביצוע קמפיינים לתקשורת (SMS, דואר): מספר טלפון, כתובת דוא"ל

https://itineterre.com/ אינו משווק את הנתונים האישיים שלך אשר משמשים אך ורק מהכרח או למטרות סטטיסטיות ואנליטיות.

זכות גישה, תיקון והתנגדות

בהתאם לתקנות האירופיות הקיימות, משתמשים ב- https://itineterre.com/ יש לך את הזכויות הבאות:

 • זכות גישה (סעיף 15 GDPR) ותיקון (סעיף 16 GDPR), עדכון, שלמות נתוני המשתמש על זכות לחסום או למחוק נתוני משתמש אישיים (סעיף 17 ל- GDPR), כאשר הם לא מדויקים, לא שלמים, דו משמעיים, מיושנים או שאיסוף, שימוש, תקשורת או שימור שלהם אסורים
 • זכות לחזור מההסכמה בכל עת (סעיף 13-2c RGPD)
 • זכות להגביל את עיבוד נתוני המשתמש (סעיף 18 RGPD)
 • זכות התנגדות לעיבוד נתוני משתמשים (סעיף 21 RGPD)
 • זכות לניידות של הנתונים שהמשתמשים יספקו, כאשר נתונים אלה כפופים לעיבוד אוטומטי על סמך הסכמתם או על חוזה (מאמר 20 RGPD)
 • הזכות להגדיר את גורל נתוני המשתמשים לאחר מותם ולבחור למי https://itineterre.com/ חייבים להעביר (או לא) את הנתונים שלהם לצד שלישי שהם ייעדו בעבר

ברגע ש https://itineterre.com/ מודע למותו של משתמש ובהיעדר הוראות ממנו, https://itineterre.com/מתחייבת להשמיד את הנתונים שלהם, למעט אם שימורם יתברר כנדרש למטרות ראיה או לעמוד בחובה משפטית.

אם המשתמש רוצה לדעת כיצד https://itineterre.com/ משתמש בנתונים האישיים שלהם, בקש לתקן אותם או להתנגד לעיבוד שלהם, המשתמש יכול ליצור קשר https://itineterre.com/בכתב.

במקרה זה, על המשתמש לציין את הנתונים האישיים שהיו רוצים שיהיו ברשותו https://itineterre.com/ מתקן, מעדכן או מוחק, על ידי הזדהות מדויקת עם עותק של תעודת זהות (תעודת זהות או דרכון).

בקשות למחיקת נתונים אישיים יהיו כפופות לחובות המוטלות עליהם https://itineterre.com/ על פי חוק, בפרט בכל הנוגע לשמירה או ארכיון של מסמכים. לבסוף, משתמשים ב- https://itineterre.com/ יכול להגיש תלונה לרשויות הפיקוח, ובמיוחד ל- CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

אי חשיפת נתונים אישיים

https://itineterre.com/ נמנע מעיבוד, אירוח או העברת המידע שנאסף על לקוחותיו למדינה הממוקמת מחוץ לאיחוד האירופי או שהוכרה כ"לא מתאימה "על ידי הנציבות האירופית מבלי ליידע את הלקוח קודם לכן. למרות זאת, https://itineterre.com/ נותרה חופשית לבחור את קבלני המשנה הטכניים והמסחריים שלה בתנאי שהם יציגו ערבויות מספקות ביחס לדרישות התקנה הכללית להגנת נתונים (RGPD: nr 2016-679).

https://itineterre.com/ מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת המידע ובמיוחד שלא מועבר לאנשים בלתי מורשים. עם זאת, אם תובא לידיעת אירוע המשפיע על שלמות או סודיות של מידע לקוחות https://itineterre.com/על האחרון ליידע את הלקוח מייד ולהעביר את אמצעי התיקון שננקטו. אחרת https://itineterre.com/ אינו אוסף שום "נתונים רגישים".

המידע האישי של המשתמש עשוי להיות מעובד על ידי חברות בנות של https://itineterre.com/ וקבלני משנה (נותני שירותים), אך ורק כדי להשיג את מטרות מדיניות זו.

בגבולות הייחוס שלהם ולמטרות שהוזכרו לעיל, האנשים העיקריים שעלולים לקבל גישה לנתוני המשתמשים של https://itineterre.com/ הם בעיקר סוכני שירות לקוחות שלנו.

הערות

כשאתה להשאיר תגובה באתר האינטרנט שלנו, הנתונים שהוזנו טופס התגובה אלא גם את כתובת ה- IP שלך ואת סוכן המשתמש של הדפדפן נאסף כדי לעזור לנו לזהות תגובות לא רצויות.

ערוץ אנונימי שנוצר מכתובת הדואר האלקטרוני שלך (המכונה גם hash) יכול להישלח לשירות Gravatar כדי לבדוק אם אתה משתמש בו. סעיפי הסודיות של שירות Gravatar זמינים כאן: https://automattic.com/privacy/. לאחר אימות התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך תהיה גלויה לציבור לצד התגובה שלך.

זמני אחסון של הנתונים שלך

אם אתה משאיר תגובה, התגובה והמטא-נתונים שלה נשמרים ללא הגבלת זמן. זה מאפשר זיהוי ואישור של הערות עוקבות באופן אוטומטי במקום להשאיר אותן בתור המתינות. הנתונים הסטטיסטיים נשמרים 90 יום על ידי גוגל.

עבור משתמשים הרשומים באתר שלנו (אם הדבר אפשרי), אנו שומרים גם את הנתונים האישיים המצוינים בפרופיל שלהם. כל המשתמשים יכולים להציג, לשנות או למחוק את הפרטים האישיים שלהם בכל עת (למעט שם המשתמש שלהם). מנהלי אתרים יכולים גם להציג ולערוך מידע זה.

תקשורת

אם אתה משתמש רשום ואתה מעלה תמונות לאתר, אנו ממליצים לך להימנע מעלאת תמונות המכילות קואורדינטות EXIF ​​GPS. המבקרים באתר שלך יכולים להוריד ולחלץ נתוני מיקום מתמונות אלה.

סטטיסטיקה ומדידות קהל

למטרות סטטיסטיות, גוגל אוספת באופן אנונימי את מאפייני הביקורים שלך (דפים שנצפו, זמן קריאה, סוג המכשיר המשמש וכו ')

ההיפר-טקסט מקשר בין "עוגיות" ותגי אינטרנט

באתר https://itineterre.com/ מכיל מספר קישורי היפר-טקסט לאתרים אחרים, שהוקמו באישור של https://itineterre.com/. עם זאת, https://itineterre.com/ אין אפשרות לאמת את תוכן האתרים בהם ביקרו, ולכן לא תישא באחריות כלשהי לעובדה זו.

אלא אם תחליט להשבית קובצי cookie, אתה מסכים שהאתר עשוי להשתמש בהם. אתה רשאי בכל עת להשבית את העוגיות האלה בחינם מאפשרויות ההפעלה המוצעות לך ונזכרים להלן, בידיעה שהדבר עשוי להפחית או למנוע את הנגישות לשירותים המוצעים באתר כולו או חלקם.

תגי רשת

https://itineterre.com/ עשויים להשתמש מדי פעם במשואות אינטרנט (נקראות גם "תגים", או תגי פעולה, GIF עם פיקסל אחד, GIFs שקופים, GIFים בלתי נראים ו- GIFs אחד על אחד) ולפרוס אותם באמצעות שותף מומחה לניתוח. אינטרנט עשוי להיות (ולכן לאחסן מידע מתאים, כולל כתובת ה- IP של המשתמש) במדינה זרה.

תגיות אלה ממוקמות הן בפרסומות מקוונות המאפשרות למשתמשים לגשת לאתר, וגם בדפים השונים של האתר.

טכנולוגיה זו מאפשרת https://itineterre.com/ כדי להעריך את תגובות המבקרים באתר ואת יעילות פעולותיו (לדוגמא, מספר הפעמים שנפתח דף ומידע בו מתייעץ), וכן את השימוש באתר זה על ידי המשתמש.

ספק השירות החיצוני עשוי לאסוף מידע על מבקרים באתר ובאתרים אחרים המשתמשים בתגיות אלה, לערוך דוחות על פעילות האתר לצורך תשומת לבם של https://itineterre.com/ולספק שירותים אחרים הקשורים לשימוש בו ובאינטרנט.

עוגיות

"עוגיה" הוא קובץ מידע קטן שנשלח לדפדפן המשתמש ומאוחסן בטרמינל המשתמש (למשל מחשב, סמארטפון), (להלן "עוגיות"). קובץ זה כולל מידע כמו שם התחום של המשתמש, ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, מערכת ההפעלה של המשתמש ותאריך ושעת הגישה. העוגיות אינן מסתכנות בשום מקרה לפגוע בטרמינל של המשתמש.

https://itineterre.com/ עשוי לעבד את פרטי המשתמש בנוגע לביקורו באתר, כמו הדפים שנצפו, החיפושים שבוצעו. מידע זה מאפשר https://itineterre.com/ כדי לשפר את תוכן האתר, בניווט המשתמש.

העוגיות מאפשרות ניווט ו / או מתן שירותים המוצעים על ידי האתר, המשתמש יכול להגדיר את הדפדפן שלו כך שיוכל להחליט אם לא לקבל אותם או לא כך שיישמרו קובצי Cookie ב- הטרמינל או להפך, שהם יידחו, באופן שיטתי או על פי המנפיק שלהם. המשתמש יכול גם לקבוע את תצורת תוכנת הניווט שלו כך שתוצע לו אישור או דחיית קובצי Cookie דייקן, לפני שסביר להניח כי קובץ Cookie יישמר בטרמינל שלו. https://itineterre.com/מודיע למשתמש כי במקרה זה יתכן ופונקציונליות של תוכנת הניווט שלו איננה זמינה.

אם המשתמש מסרב לרישום העוגיות בטרמינל שלו או בדפדפן שלו, או אם המשתמש מוחק את הרשומים שם, המשתמש נודע כי הגלישה שלו וניסיונו באתר עשויים להיות מוגבלים. זה יכול להיות גם במקרה https://itineterre.com/ או שאחד מספקי השירות שלה אינו יכול לזהות, למטרות תאימות טכניות, את סוג הדפדפן שמשמש את הטרמינל, את הגדרות השפה והתצוגה או את המדינה ממנה נראה כי הטרמינל מחובר לאינטרנט.

אם ניתן ליישום, https://itineterre.com/ דוחה כל אחריות לתוצאות הקשורות לתפקודם המשופר של האתר והשירותים שאולי הוצעו על ידי https://itineterre.com/, הנובעת (i) מהסירוב של עוגיות על ידי המשתמש (ii) מחוסר האפשרות עבור https://itineterre.com/ לשמור או להתייעץ עם העוגיות הדרושות להפעלתן עקב בחירת המשתמש. לצורך ניהול קובצי Cookie ובחירות המשתמש, התצורה של כל דפדפן שונה. זה מתואר בתפריט העזרה של הדפדפן, שיאפשר לך לדעת כיצד המשתמש יכול לשנות את רצונותיו בנוגע לעוגיות.

בכל עת המשתמש יכול לבחור לבטא ולשנות את רצונותיו בנוגע לעוגיות. https://itineterre.com/ עשוי להשתמש גם בשירותיהם של ספקים חיצוניים כדי לעזור לו לאסוף ולעבד את המידע המתואר בסעיף זה.

לבסוף, על ידי לחיצה על האייקונים המוקדשים לרשתות החברתיות טוויטר, פייסבוק, לינדין וגוגל פלוס המופיעים באתר של https://itineterre.com/ או ביישום הנייד שלו ואם המשתמש קיבל את הפקדת העוגיות על ידי המשך הגלישה באתר או ביישום הנייד של https://itineterre.com/, טוויטר, פייסבוק, לינקין וגוגל פלוס עשויים גם להציב עוגיות במכשירים שלכם (מחשב, טאבלט, טלפון סלולרי).

קובצי Cookie מסוג זה ממוקמים רק במסופים שלך אם אתה מסכים, על ידי המשך הגלישה באתר או ביישום הנייד של https://itineterre.com/. בכל עת המשתמש יכול בכל זאת לחזור בו מהסכמתו לכך https://itineterre.com/ מפקיד עוגיות מסוג זה.

חיי מדפים של עוגיות

בהתאם להמלצות ה- CNIL, משך האחסון של העוגיות המרבי הוא 13 חודשים לאחר ההפקדה הראשונה שלהם במסוף המשתמש, כמו גם משך תקפות הסכמת המשתמש ל השימוש בעוגיות אלה. אורך החיים של העוגיות אינו מוארך בכל ביקור. לכן יש לחדש את הסכמת המשתמש בסוף תקופה זו.

מטרת העוגיות

ניתן להשתמש בעוגיות למטרות סטטיסטיות, בפרט לייעול השירותים הניתנים למשתמש, מעיבוד מידע הנוגע לתדירות הגישה, התאמה אישית של העמודים וכן פעולות המבוצעות והמידע הנרשם. הודע לך כי המפרסם עשוי להציב קובצי cookie במסוף שלך. העוגיה רושמת מידע הנוגע לניווט בשירות (הדפים שעברתם, תאריך ושעת הייעוץ וכו ') אותם נוכל לקרוא במהלך ביקוריכם הבאים.

זכות המשתמש להשתמש בסירוב לעוגיות

בעת הגלישה באתר, קובצי Cookie מ- https://itineterre.com/  או צדדים שלישיים עשויים להיות מופקדים בטרמינל שלך.
כשאתה גולש באתר לראשונה, יופיע באנר הסבר לשימוש בעוגיות. ההסכמה שניתנה תהיה בתוקף לתקופה של שלוש עשרה (13) חודשים.

ניתן לשנות בחירה זו בכל עת ובחינם באמצעות תוכנת הדפדפן שלך. המשתמש יכול לבטל את השימוש בעוגיות על ידי בחירת הפרמטרים המתאימים בדפדפן שלו. עם זאת, ביטול כזה יכול למנוע שימוש בתכונות מסוימות באתר. בעניין זה, https://itineterre.com/ דוחה את כל האחריות לתוצאות הקשורות לתפקודן המשופר של אתרי האינטרנט והשירותים שלנו הנובעים מהאי-אפשרות לנו לשמור או להתייעץ עם העוגיות הדרושות לתפקודם וכי הייתם מסרבים או מוחקים. על ידי שימוש באתר זה, המשתמש מסכים במפורש לעיבוד המידע האישי שלהם על ידי Google בתנאים ולמטרות שתוארו לעיל.

הוא יכול ללכת אליו http://tools.google.com/dlpage/gaoptout להתנגד לכך שגוגל אנליטיקס תתקין קובצי Cookie במחשב שלה.
https://itineterre.com/ מפנה את תשומת ליבו של המשתמש לעובדה שכאשר הוא מתנגד לאחר שהסכים להתקנת העוגיות, מותקנת עוגיית דחייה על ציוד התקשורת האלקטרוני המסופי שלו. בפרט, אם המשתמש מוחק את קובץ ה- Cookie הסירוב הזה מהטרמינל שלו, לא ניתן יהיה עוד לזהות אותו כסירוב. באופן דומה, כאשר הוא מסכים להתקנת קובצי Cookie, מותקנת עוגיית הסכמה. בין אם מדובר בהסכמה או בסירוב, העוגיות נשארות במסוף שלה.
בכל מקרה, https://itineterre.com/ מזכיר שרוב הדפדפנים מוגדרים כברירת מחדל ומקבלים את התקנת העוגיות. עם זאת, המשתמש יכול, אם ירצה, לבטל את השימוש בעוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלו.

תוכן מוטבע מאתרים אחרים

מאמרים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (למשל סרטונים, תמונות, מאמרים ...). תוכן מוטבע מאתרים אחרים מתנהג באותה צורה כאילו המבקר היה לאתר האחר.

אתרים אלה עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקובצי Cookie, להטביע כלי מעקב של צד שלישי, לעקוב אחר האינטראקציות שלך עם תוכן מוטבע זה אם יש לך חשבון מחובר באתר האינטרנט שלהם.


בהקשר לשימוש באתרים, סביר להניח כי המו"ל אוסף את הקטגוריות הבאות של נתונים הנוגעים למשתמשים שלו: נתוני חיבור (כתובות IP, יומני אירועים וכו ') נתוני מיקום (תנועות, נתוני GPS, GSM וכו') )

תקשורת נתונים אישיים לצדדים שלישיים

תקשורת לרשויות על בסיס חובות משפטיות על בסיס חובות משפטיות, המידע האישי שלך עשוי להיחשף ביישום חוק, תקנה או מכוח החלטה של ​​רשות רגולטורית או שיפוטית מוסמכת. באופן כללי, אנו מסכימים לציית לכל הכללים החוקיים העלולים למנוע, להגביל או להסדיר את הפצת המידע או הנתונים ובמיוחד לעמוד בחוק 78-17 מיום 6 בינואר 1978 הנוגע ל IT, תיקים וחירויות.

תקשורת לצדדים שלישיים בצורה מצטברת ואנונימית אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך להעשרת מסדי הנתונים שלנו. הם עשויים להיות מועברים לצדדים שלישיים לאחר שהם אנונימיים ובלעדי למטרות סטטיסטיות.

שותפי הפרסום שלנו

שותפי הפרסום שלנו כוללים את גוגל אדסנס. שותפי צד ג 'אלה, כולל גוגל אדסנס, מקבלים אוטומטית את כתובת ה- IP שלך במקרה זה. טכנולוגיות אחרות (כגון עוגיות, JavaScript או משואות רשת) עשויות לשמש גם על ידי רשתות מודעות של צד שלישי כדי למדוד את האפקטיביות של המודעות שלהם ו / או כדי להתאים אישית את תוכן המודעה שאתה רואה. באתר שלנו אין גישה ושליטה בקובצי Cookie אלה המשמשים מפרסמים של צד שלישי.

מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה על שותפים אלה ואנחנו לא יכולים לשלוט בפעילות של מפרסמים או אתרים אחרים כאלה. אם ברצונך להשבית קובצי cookie, תוכלו לעשות זאת באמצעות אפשרויות הדפדפן.

מידע מפורט יותר על ניהול קובצי cookie באמצעות דפדפני אינטרנט ספציפיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של הדפדפנים.

באופן מיוחד :

 • אתה יכול לבטל את הסכמתך לשימוש בעוגיות DoubleClick לפרסום מבוסס-עניין על ידי מעבר ל"הגדרות מודעות ". מידע נוסף על "הגדרות מודעות" זמין בכתובת https://support.google.com/ads/answer/2662856. אתה יכול גם לבטל את השימוש בעוגיות על ידי ספק צד ג 'לפרסום מבוסס-עניין (כולל גוגל, גוגל אדסנס ו- DoubleClick) על ידי ביקור באתר https://youradchoices.com/.
 • השימוש של גוגל בעוגיית DoubleClick מאפשר לגוגל ושותפיה להציג בפניך מודעות. קובצי Cookie אלה, המסייעים לגוגל ושותפיה לפרסם מודעות באתר זה ו / או באתרים אחרים בהם תוכלו לבקר, עשויים להיות מבוססים על ביקורכם באתר זה ו / או אתרים אחרים בהם תוכלו לבקר. .
 • Google וספקים אחרים של צד שלישי רשאים להשתמש בעוגיות כדי להציג מודעות בהתבסס על ביקוריך הקודמים באתר זה.
 • אתה יכול לראות בעמוד הבא כיצד גוגל מנהלת את הנתונים במוצרי הפרסום שלה ועושה בחירות משלך לגבי השימוש בעוגיות המשויכות.

הודעה על אירוע

לא משנה כמה תשתדלו, שום שיטת העברה דרך האינטרנט או שיטת אחסון אלקטרוני אינן מאובטחות לחלוטין. לכן איננו יכולים להבטיח ביטחון מוחלט. אם נהיה מודעים להפרת אבטחה, נודיע למשתמשים המושפעים כך שיוכלו לנקוט בפעולה המתאימה. נהלי ההתראות על האירועים שלנו לוקחים בחשבון את התחייבויותינו המשפטיות, בין אם ברמה הלאומית או האירופית. אנו מחויבים ליידע את לקוחותינו באופן מלא בכל הנוגע לאבטחת חשבונם ולספק להם את כל המידע הדרוש כדי לעזור להם לעמוד בהתחייבויות הדיווח הרגולטוריות שלהם.

אין מידע אישי של משתמש האתר https://itineterre.com/ אינו מתפרסם ללא ידיעת המשתמש, הוחלף, הועבר, הוקצה או נמכר בכל אמצעי כלשהו לצדדים שלישיים. רק ההנחה לרכישה חוזרת של https://itineterre.com/ וזכויותיו יאפשרו העברת מידע כאמור לרוכש האפשרי שיחויב בתורו באותה חובה לאחסן ולשנות נתונים ביחס למשתמש באתר. https://itineterre.com/.

קישורי זיקוק

כאשר אתה לוחץ על קישורים לסוחרים שונים באתר זה ומבצע רכישה, הדבר עלול לגרום לאתר זה להרוויח עמלה. תוכניות וסניפים של שותפים כוללים, אך אינם מוגבלים, רשת השותפים של ההזמנות, פלטפורמת השותפים של Skyscanner ותוכנית השותפים של אמזון.

תלונות

ניתן לשלוח תלונות לכתובת החברה, או באמצעות דואר אלקטרוני.

אבטחה

כדי להבטיח את האבטחה והסודיות של נתונים אישיים ונתוני בריאות אישיים, https://itineterre.com/ משתמש ברשתות המוגנות על ידי התקנים סטנדרטיים כמו חומת אש, שם בדוי, קידוד וסיסמא.

בעת עיבוד נתונים אישיים, https://itineterre.com/ נוקט בכל הצעדים הסבירים כדי להגן עליהם מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי או הרס.

החוק החל וייחוס השיפוט

כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר https://itineterre.com/ כפוף לחוק הצרפתי. למעט במקרים בהם החוק אינו מאפשר זאת, סמכות השיפוט הבלעדית מיוחסת לבתי המשפט המוסמכים של פריז, צרפת.